PAZUR

Polish Academic R Users' Meeting

15-17 October 2014, Poznań

Organizing Committee

Beręsewicz Maciej (Poznan University of Economics) — Chairperson of the Organizing Committee

R używam od 4-5 lat głównie do analiz badań sondażowych oraz wizualizacji danych. Naukowo zajmuję się wykorzystaniem internetowych źródeł danych w kontekście teorii metody reprezentacyjnej. Dodatkowo prowadzę zajęcia z Wizualizacji i Raportowania Danych Statystycznych oraz Real Estate Market Analysis na których wykorzystuję R. W wolnych chwilach tworzę pakiety na własne (póki co) potrzeby.

 

Szabelska Alicja (Poznan University of Life Sciences)

Moje zainteresowania naukowe dotyczą głownie metod statystycznych, które mogą być stosowane do analizy danych biologicznych. Szczególną uwagę poświęcam analizie danych pochodzących z eksperymentów sekwencjonowania nowej generacji. Po raz pierwszy zetknęłam się z pakietem R 5 lat temu. Od tamtej pory wykorzystuję go w codziennej pracy, zarówno do przeprowadzania analiz, jak i ciekawych sposobów wizualizacji wyników.

 

Wawrowski Łukasz (Poznan University of Economics) — website administrator

Pierwszą styczność z R miałem podczas zajęć ze statystyki matematycznej 5 lat temu. Początkowo nauka tego języka wynikała z konieczności, lecz później przerodziła się w fascynację i przyjemność. R wykorzystuję przede wszystkim do analizy danych pobranych z Internetu oraz wizualizacji danych przestrzennych.

 

Zyprych-Walczak Joanna (Poznan University of Life Sciences)

Moje zainteresowania naukowe obejmują analizy danych genetycznych pochodzących zarówno z eksperymentu RNA-seq, jak i mikromacierzowego. Głównie zajmuję się metodami wyznaczania genów różnicujących bazując na wartościach ekspresji genów. W swojej pracy wykorzystuję narzędzie programowania R.

 

Members of SKN Estymator

Rynkowska Anna (Poznan University of Economics) — Head of SKN Estymator

Moje zainteresowania naukowe dotyczą badań marketingowych, w szczególności wykorzystania metod ilościowych w analizach rynku. Z kolei wizualizacja i raportowanie danych statystycznych jest moją pasją, przez co w swoich pracach kładę nacisk na precyzję i dokładność wykonania. Z R pracuję od niecałych dwóch lat wykorzystując go głównie do tworzenia różnorodnych wizualizacji, które dzięki niemu są dopracowane w najmniejszym szczególe :)

 

Fischer Mateusz (Poznan University of Economics)

Mimo swojego bardzo jakościowego kierunku, łącze go z powiększaniem wiedzy z zakresu badań i metod ilościowych. Głównymi obszarami moich zainteresowań (i tej jakże ciekawej symbiozy) jest marketing, analiza strategiczna przedsiębiorstw oraz badania rynkowe. Wierzę, że wykorzystywanie obu zakresów badań jak i wiedzy, daje możliwie najszerszy możliwy sposób rzetelnego opisu otaczającej nas rzeczywistości. Dopiero zaczynam swoją przygodę z R, ale już teraz widzę drzemiący w tym pakiecie potencjał do wykorzystania go w przyszłości.

 

Matyniak Dorota (Poznan University of Economics)

Moja przygoda z R rozpoczęła się od warsztatów w październiku 2013 roku z profesorem Li-Chun Zhangiem. Interesuję się wszystkim, co związane jest ze statystyką oraz analizą danych.

 

Przybylska Adrianna (Poznan University of Economics)

Program R poznałam bardzo niedawno, bo niespełna 2 miesiące temu, wiec moja "przygoda" z tym programem dopiero się zaczyna. Z racji tego, ze studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym Informatykę i Ekonometrie na specjalności analityka gospodarcza, uważam ze R będzie mi "towarzyszyć" do końca moich studiów. Sądzę również, że znajomość programu R ułatwi mi pisanie pracy licencjackiej.

 

Rotter Kamil (Poznan University of Economics)

Dopiero rozpoczynam swoją przygodę z pakietami statystycznymi. R umożliwił mi zebranie danych do pracy licencjackiej i ich późniejszą analizę.

 

Różycka Natalia (Poznan University of Economics)

Pierwszy kontakt z programem R miałam podczas warsztatów dotyczących zastosowania nowoczesnych metod estymacji, na których zostały przedstawione ogromne możliwości tego niepozornego programu. Teraz będę wykorzystywała R na potrzeby mojej pracy licencjackiej, czyli do analizy skupień, a konkretnie do klasyfikacji zakładów ubezpieczeniowych na podstawie ich kondycji finansowej. Interesuję się wielowymiarową analizą statystyczną.

 

Tomaszyk Karolina (Poznan University of Economics)

Moja przygoda z R zaczęłam na spotkaniach koła naukowego. Po pewnym czasie wróciłam do programu na zajęciach z Komputerowych Pakietów Statystycznych, gdzie kontynuuję jego naukę i pogłębiam swoje zainteresowania. Ponadto rozwijam się na warsztatach z umiejętności miękkich, które często są prowadzone na naszej uczelni.

 

Wypijewski Filip (Poznan University of Economics)

R'a poznałem na zajęciach ze statystyki. Ten interesujący i rozbudowany język programowania od razu przykuł moją uwagę. Obecnie rozszerzam swoje umiejśtności na zjaęciach z komputerowych pakietów statystycznych oraz podczas spotkań koła naukowego lub szkoleń i warsztatów, np. z prof. Li-Chung Zhang.

 
 

Members of Botanic Section of Forester scientific club

Marcin Dyderski (Koło Leśników UP w Poznaniu)

Swoją przygodę z R rozpocząłem od próby ułatwienia sobie życia przy projekcie zaliczeniowym i od tego czasu R towarzyszy mi w pracach badawczych w Sekcji Botanicznej Koła Leśników. Wykorzystuję R głównie w pracach z zakresu ekologii roślin, moimi zainteresowaniami badawczymi są ekologia inwazyjnych gatunków drzew i krzewów, szata roślinna lasów miejskich i ich antropogeniczne przemiany oraz problemy antropogenicznych przekształceń dolin rzecznych.

 

Anna Gdula (Koło Leśników UP w Poznaniu)

R poznałam w Sekcji Botanicznej Koła Leśników, gdzie rozpoczęliśmy jego wykorzystanie w analizach roślinności rezerwatu torfowiskowego. Od tego czasu R pomaga mi w analizie danych ekologicznych. Moje zainteresowania badawcze to ekologia torfowisk wysokich, ze szczególnym naciskiem na ich antropogeniczne przemiany, ochrona przyrody oraz biologia i ekologia roztoczy z rzędu Mesostigmata.