PAZUR

Polski Akademicki Zlot Użytkowników R

15-17 Października 2014, Poznań

Zasady

Przewidujemy nagrody książkowe dla 3 najlepszych prac. O pierwszym miejscu będą decydowali organizatorzy natomiast o drugim i trzecim - uczestnicy konferencji.

Żeby mieć szansę na wygraną należy:

  1. dowolną metodą przeanalizować udostępione dane dotyczące skoków narciarskich,
  2. a następnie stworzyć wizualizację otrzymanych wyników w pakiecie R.

Wymagania dotyczące uczestnika:

Wymagania dotyczące wizualizacji:

Termin przesłania wizualizacji: 30.11.2014 (23:59)

Plik zawierający wizualizację oraz kod R należy załączyć w formularzu.

UWAGA!!! Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).