PAZUR

Polski Akademicki Zlot Użytkowników R

15-17 Października 2014, Poznań

Warsztaty

Przewidujemy 6 warsztatów poświęconych zastosowaniom pakietu statystycznego R, które odbędą się dzień przed konferencją (15.10, środa). Warsztaty będą trwały 4 godziny i zostaną zorganizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Aby zapisać się na warsztaty należy wypełnić formularz rejestracyjny

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz wpłat. Informacje o liczbie uczestników poszczególnych warsztatów będą podane w zakładce wolne miejsca. Na każdy warsztat może zapisać się maksymalnie 25 osób.

Opłatę za pojedynczy warsztat, wysokości 50 zł (w cenie materiały szkoleniowe oraz przerwa kawowa) dokonujemy na konto:

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
BZWBK O/3 w Poznaniu
Nr konta: 54 1090 1359 0000 0000 3501 8918
z dopiskiem: "Warsztaty_PAZUR_nazwisko uczestnika"

Proponujemy następujące warsztaty:

Warsztaty poranne (godz. 9.00 - 13.00)
Temat: Wstęp do R
Prowadzący: Alicja Szabelska, Joanna Zyprych-Walczak (Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Opis: Warsztat ma na celu wprowadzenie użytkowników do pakietu statystycznego R oraz środowiska RStudio.
Wymagania wstępne: Umiejętność obsługi komputera.
Sala: Centrum Informatyki, II piętro, Gmach Główny UEP, al. Niepodległości 10
Komputery: Dostępne jest 25 komputerów. W związku z tym prosimy aby niektórzy z Państwa przynieśli własne laptopy.

Temat: Analiza danych sondażowych z wykorzystaniem pakietu survey
Prowadzący: Maciej Beręsewicz (Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Opis: Warsztat ma na celu wskazanie możliwości wykorzystania pakietu survey do analiz danych pochodzących z badań sondażowych.
Wymagania wstępne: Znajomość R i RStudio, podstaw statystyki oraz metody reprezentacyjnej
Sala: 103C, I piętro, Budynek C, ul. Towarowa 54
Komputery: Dostępne jest 27 komputerów. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę pracować na własnym komputerze nie widzimy przeciwwskazań.

Temat: Analiza danych przestrzennych w R
Prowadzący: Jakub Nowosad (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Opis: Warsztat ma na celu przedstawienie możliwości odczytu, przetwarzania, analiz oraz wizualizacji danych przestrzennych (zarówno przyrodniczych, jak i społeczno-ekonomicznych) z wykorzystaniem dostępnych pakietów R.
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość R.
Sala: 0041A, przyziemie, Gmach Główny UEP, al. Niepodległości 10
Komputery: W sali nie ma komputerów, które są do naszej dyspozycji. Uprzejmie prosimy o przyniesienie własnych laptopów.
Warsztaty popołudniowe (godz. 14.00 - 18.00)
Temat: Eksploracja danych geoprzestrzennych w R (warsztat zaczyna się o godzinie 15:00 i trwa do 19:00)
Prowadzący: Jarosław Jasiewicz (Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Opis: Celem warsztatu jest zapoznanie z technikami eksploaracji danych z użyciem środowiska R. Szkolenie obejmuje dwa zadania: klasyfikacje nienadzorowane z użyciem samoorganizujących się map w pakiecie "kohonen" oraz drzew klasyfikacyjno-regresyjnych z użyciem pakietu "rpart". Warsztat obejmie wstępne przygotowanie danych, przetwarzanie danych oraz konwersję danych z powrotem do modelu przestrzennego.
Wymagania wstępne: Ogólna znajomość środowiska i podstawowych struktur danych R (data frame, vector). Znajomość struktur geoprzestrzennych (sp) nie jest wymagana, ale będzie dodatkowym ułatwieniem.
Sala: 7C, parter, Budynek C, ul. Towarowa 54
Komputery: W sali jest nie ma komputerów. Uprzejmie prosimy o przyniesienie własnych laptopów.

Temat: Wizualizacja danych w R (w języku angielskim)
Prowadzący: Adolfo Alvarez (Analyx)
Opis: Warsztat ma na celu przybliżenie technik wizualizacji danych w R.
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość R.
Sala: Centrum Informatyki, II piętro, Gmach Główny UEP, al. Niepodległości 10
Komputery: Dostępne jest 25 komputerów. W związku z tym prosimy aby niektórzy z Państwa przynieśli własne laptopy.

Temat: Przetwarzanie dużych zbiorów danych z wykorzystaniem pakietu data.table
Prowadzący: Kamil Wilak (Katedra Statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Opis: Celem warsztatu jest pokazanie, jak za pomocą pakietu data.table można przyśpieszyć obliczenia wykonywane na dużych zbiorach danych.
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość R.
Sala: 103C, I piętro, Budynek C, ul. Towarowa 54
Komputery: Dostępne jest 27 komputerów. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę pracować na własnym komputerze nie widzimy przeciwwskazań.